Ankieta zawodnika / Athlete Survey coaching cycling

Ankieta ma na celu bliższe poznanie Twoich celów, aktualnej sytuacji treningowej oraz możliwości jakie masz do dyspozycji. Tak aby trener mógł jeszcze lepiej Cię poznać, porozmawiać (za darmo) o ankiecie i zaproponować możliwości współpracy w celu osiągnięcia Twoich celów.


The purpose of the form is to think about your sport, what went well, what you can improve, what you really want to achieve. The key is honesty at every point. The form will serve as a starting point for a conversation about how to further guide you through the Way2Champ coaching (call is for free, you do not need to decide to go with us).