Aneks do umowy - zmiana strony umowy


Aneks do umowy treningu personalnego

§ 1

Niniejszym aneksem strony zmieniają § 1 STRONY UMOWY zawartej elektronicznie umowy treningu personalnego w ten sposób, iż obowiązuje on w brzmieniu:

z

Niniejsza umowa zostaje zawarta pomiędzy:
Way2Champ Arkadiusz Kogut z siedzibą w Barcice 347, 33-342 Barcice,
NIP: 7343180608, REGON: 221907660 zwanym dalej Usługodawcą

na

Niniejsza umowa zostaje zawarta pomiędzy:
Way2Champ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Magazynowa 1, 33-340 Stary Sącz,
Numer KRS: 0000750352, NIP: 7343564059, REGON: 38139253600000

§ 2

Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

§ 3

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

1. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z aneksem do umowy i akceptuję wszystkie powyższe postanowienia