Aneks do umowy - zmiana strony umowy


  Aneks do umowy treningu personalnego

  § 1

  Niniejszym aneksem strony zmieniają § 1 STRONY UMOWY zawartej elektronicznie umowy treningu personalnego w ten sposób, iż obowiązuje on w brzmieniu:

  z

  Niniejsza umowa zostaje zawarta pomiędzy:
  Way2Champ Arkadiusz Kogut z siedzibą w Barcice 347, 33-342 Barcice,
  NIP: 7343180608, REGON: 221907660 zwanym dalej Usługodawcą

  na

  Niniejsza umowa zostaje zawarta pomiędzy:
  Way2Champ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Magazynowa 1, 33-340 Stary Sącz,
  Numer KRS: 0000750352, NIP: 7343564059, REGON: 38139253600000

  § 2

  Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

  § 3

  Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

  1. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z aneksem do umowy i akceptuję wszystkie powyższe postanowienia