Wybrałeś plan Custom


    1. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem oraz polityką prywatności serwisu Way2Champ na stronach Regulamin, Polityka prywatności oraz, że akceptuję wszystkie ich postanowienia

    2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Ogólnymi Warunkami Usługi i akceptuję wskazane tam postanowienia

    3. Oświadczam, że decyduję się na wybór pakietu Custom na czas nieoznaczony z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia dla każdej ze stron